Смотреть что такое ЕМІТЕНТ в других словарях:

ЕМІТЕНТ

-а, ч. , фін. Держава, банк, установа, що проводить емісію (див. емісія I).Емітент картки — банк або інша фінансова установа, яка видає клієнтам-держа

ЕМІТЕНТ

імен. чол. родуфін.держава, банк, установа, що проводить емiсiюэмитент

ЕМІТЕНТ

-а, ч., фін. Держава, банк, установа, що проводить емісію (див. емісія I). •• Емітент картки — банк або інша фінансова установа, яка видає клієнтам-де

ЕМІТЕНТ

еміте́нт [від лат. emittens (emittentis) – той, що випускає] установа або підприємство, що випускає в обіг цінні папери, банкноти або паперові гроші,

ЕМІТЕНТ

емітент; ч. (лат., той, що випускає) установа або підприємство, що випускає в обіг цінні папери, банкноти або паперові гроші, тобто здійснює емісію.

ЕМІТЕНТ

(англ. іssuer)   держава, підприємство, установа, організація, що випускають в обіг грошові знаки, цінні папери, платіжно-розрахункові документи.

ЕМІТЕНТ

еміте́нт іменник чоловічого роду

ЕМІТЕНТ

ім [фін] emitter; issuer

ЕМІТЕНТ

рос. эмитент (від латин. emittens, (emittentis) — той, хто випускає) -установа, яка випускає в обіг цінні папери, банкноти або паперові гроші. Той, хт

ЕМІТЕНТ

акціонерне товариство, держава або орган виконавчої влади, які здійснюють емісію цінних паперів і несуть відповідальність перед їхніми власниками.

ЕМІТЕНТ КАРТКИ

(кредитної, дебетової, платіжної) card issuer.

ЕМІТЕНТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску. "Про цінні папери і

ЕМІТЕНТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов’язується виконувати обов’язки, що випливають з умов їх випуску.

T: 111 M: 16 D: 3