Смотреть что такое АСОЦІАЦІЯ в других словарях:

АСОЦІАЦІЯ

-ї, ж. 1》 Добровільне об'єднання осіб чи організацій для досягнення спільної господарської, політичної, культурної чи якої-небудь іншої мети; товарист

АСОЦІАЦІЯ

імен. жін. родуассоциация

АСОЦІАЦІЯ

ასოციაცია

АСОЦІАЦІЯ

асоціація; ж. (лат., сполучення, з'єднання, від з'єдную) 1. Добровільне об'єднання осіб або організацій для досягнення спільної мети. 2. Сполучення,

АСОЦІАЦІЯ

{асоціа́ційа} -йі, ор. -йеійу.

АСОЦІАЦІЯ

асоціа́ція (лат. associatio – сполучення, з’єднання, від associo – з’єдную) 1. Добровільне об’єднання осіб або організацій для досягнення спільної ме

АСОЦІАЦІЯ

ассоциация Асоціація українських банків — Ассоциация украинских банков

АСОЦІАЦІЯ

(від лат. associatio - з'єднання) союз, співдружність, об'єднання організацій або особистостей для здійснення спільної діяльності

АСОЦІАЦІЯ

-ї, ж. 1) Добровільне об'єднання осіб чи організацій для досягнення спільної господарської, політичної, культурної чи якої-небудь іншої мети; товарист

АСОЦІАЦІЯ

АСОЦІАЦІЯ (лат. associatio - об'єднання, від associo - з'єдную) - форма об'єднання людей для співпраці заради досягнення певної спільної мети. Цілі рі

АСОЦІАЦІЯ

пов'язання між собою 2 чи більше елементів психічної активності (вражень, думок, почуттів, уявлень), внаслідок чого поява одного з них спричиняє появу

АСОЦІАЦІЯ

ассоциация

АСОЦІАЦІЯ

асоціа́ція іменник жіночого роду

АСОЦІАЦІЯ

рос. ассоциация (латин. asso- ciatio — з'єднання від associo — з'єдную) — добровільне об'єднання фізичних або юридичних осіб для досягнення спільної м

АСОЦІАЦІЯ

1. Група, організована для досягнення специфічних цілей, яка має чітку організаційну структуру, формалізовану структуру лідерства і характеризується на

АСОЦІАЦІЯ

ім association • ~ адвокатів (з правом виступати в суді) the Bar Association • ~ з правами юридичної особи corporate association • ~ споживачів cons

АСОЦІАЦІЯ

асоціація ім. association;\~ адвокатів the bar association; \~ з правами юридичної особи corporate association; арбітражна \~ arbitration associatio

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ

(які мають право виступати в суді) bar association

АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИЧА

рос. ассоциация производственная у виробництві великий територіально-галузевий комплекс, що створюється для задоволення потреб економіки регіону і нас

АСОЦІАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКА

(англ. eсonomic association)   об’єднання підприємств, яке створюється за угодою з метою спільного здійснення однієї або кількох виробничо-господарськ

АСОЦІАЦІЯ КВІТОВІДІВ

Асоціація квітникарів

АСОЦІАЦІЯ ЛЕ ВЕ

див. «Лес-XX»

АСОЦІАЦІЯ МІНЕРАЛЬНА

ассоциация минеральная - mineral association - Mineralsassoziation – сумісне знаходження мінералів у даному мінеральному тілі, зумовлене спільністю ген

АСОЦІАЦІЯ ПІВДЕННОАЗІАТСЬКИХ КРАЇН

английский юридический словарь">

АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

(англ. аssociation of enterprises)   територіальна (галузева, міжгалузева) форма ділового співробітництва об’єднань підприємств та організацій. Крім п

АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ

об'єднання (асоціація, спілка) сільськогосподарських кооперативів формування, засноване кооперативами на засадах членства і добровільності для спільно

АСОЦІАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

об’єднання спеціалістів у галузі соціальної роботи. У 1992 р. з метою консолідації зусиль у становленні й розвитку соціальної педагогіки і соціальної р

АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЄДНАННЯ

рос. Ассоциация содействия развитию частного предпринимательства в украине "Еднання" недержавна і некомерційна організація, є добровільним об'єднанням

АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

скор. АУБ Association of Ukrainian Banks.

T: 200 M: 12 D: 3