Смотреть что такое БІРЖА в других словарях:

БІРЖА

биржа Київська універсальна біржа — Киевская универсальная биржа

БІРЖА

заменьваць

БІРЖА

рос. биржа (голланд. beurs, нім. Burse — гаманець) — установа (організація), гуртовий ринок однотипних товарів, на якому відбуваються операції купівлі

БІРЖА

ბირჟა

БІРЖА

заменьваць

БІРЖА

форма організованого ринку, на якому відбуваються трансакції купівлі-продажу; за предметом трансакцій б. можна поділити на: фондові, товарні, фрахтові,

БІРЖА

біржа; ж. (гол., нім.) 1. Комерційне підприємство, особливий вид постійно діючого ринку, на якому укладаються угоди купівлі-продажу товарів. Від прі

БІРЖА

(англ. exchange)   найбільш розвинена форма регулярно функціонуючого ринку масових товарів, що продаються за стандартами або зразками (товарна б.); ці

БІРЖА

бі́ржа іменник жіночого роду

БІРЖА

ім [фін] exchange • грати (спекулювати) на біржі to gamble in stocks; play the market; speculate • купувати поза біржею to buy on the kerb [амер ~ cu

БІРЖА

організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.

БІРЖА

lat. birgyбиржа

БІРЖА

Биржа

БІРЖА

-і, ж. 1》 Постійно діючий ринок (зокрема міжнародний) масових товарів, нерухомості, цінних паперів, золота і валюти, а також робочої сили.Бартерна бір

БІРЖА

(нім. лат. — гаманець) 1. Споруда для здійснення комерційних угод. Вважаючись храмом торгівлі, на поч. XIX ст. зводилась подібною до античного перипте

БІРЖА

імен. жін. родубиржа

БІРЖА

{бі́ржа} -жі, ор. -жеийу.

БІРЖА

-і, ж. 1) Постійно діючий ринок (зокрема міжнародний) масових товарів, нерухомості, цінних паперів, золота і валюти, а також робочої сили. •• Бартерна

БІРЖА

бі́ржа (голл. beurs, нім. Borse) 1. В капіталістичних країнах ринок оптової торгівлі товарами (товарна Б.) або цінними паперами (фондова Б.). Від прі

БІРЖА ВАЛЮТНА

рос. биржа валютная спеціалізована біржа, на якій відбувається купівля-продаж іноземної валюти й золота. Тут зосереджені майже всі валютні операції, х

БІРЖА ВАЛЮТНА

(англ. foreign exchange currency market)   організаційно оформлений, регулярно діючий ринок іноземної валюти, де формуються курси валют (валютні котир

БІРЖА ПРАЦІ

установа, яка виконує функцію посередника між працівником і підприємцем при здійсненні купівлі-продажу робочої сили. Б.п. також реєструє безробітних. Н

БІРЖА ПРАЦІ

рос. биржа труда організація, яка здійснює реєстрацію безробітних, сприяє їх працевлаштуванню, а також виступає посередником між робітниками та робото

БІРЖА ПРАЦІ

(англ. unemployment exchange)   організація (приватна, функціонуюча на комерційних засадах, філантропічна, громадська, державна), яка спеціалізується

БІРЖА ПРИВАТНА

рос. биржа частная особлива організаційна форма біржової торгівлі, утворена на аціонерних засадах як акціонерна компанія; закрита корпорація. На таких

БІРЖА ТОВАРНА

рос. биржа товарная спеціалізоване об'єднання, ринок для організації гуртової (оптової) купівлі-продажу товарів великими партіями. Тут формуються обся

БІРЖА ТОВАРНА

(англ. comodity exchange)   1. постійно діючий оптовий ринок, що функціонує в певному місці відповідно до встановлених правил торгівлі та регламенту.

БІРЖА ФОНДОВА

організаційно оформлений, регулярно функціонуючий ринок з купівлі-продажу цінних паперів, валюти, кредитних ресурсів, акціонерна або інша організація,

БІРЖА ФОНДОВА

рос. биржа фондовая організаційно оформлений, постійно функціонуючий спеціалізований ринок торгівлі цінними паперами. Створює умови для концентрації п

БІРЖА ФОНДОВА

(англ. securities exchange)   1. акціонерне товариство, що сприяє формуванню попиту та пропозиції цінних паперів, їх біржового курсу і здійснює свою д

БІРЖА Ф'ЮЧЕРСНА

рос. биржа фьючерсная різновид товарної або фондової біржі, торгівля на якій ведеться за ф'ючерсними контрактами. На Б.ф., на відміну від біржі товарн

БІРЖА Ф’ЮЧЕРСНА

(англ. futures exchange)   сучасна форма товарної біржі, де здійснюється торгівля ф’ючерсними контрактами. Характер угод переважно фіктивний. Має місц

T: 96 M: 14 D: 3