Смотреть что такое ОБЕРТАТИСЯ в других словарях:

ОБЕРТАТИСЯ

аж У сере́дині (все) оберта́ється у кого і без додатка. Стає сумно, важко, неприємно і т. ін. комусь. (Шміт:) Та ще й співи заводять: такі, що аж все в середині обертається, просто хоч гинь (Леся Українка). оберну́тися / оберта́тися дру́гим (і́ншим, те́мним і т. ін.) бо́ком до кого. Різко змінитися (перев. на гірше), стати тяжким, нестерпним і т. ін. Обернулось життя до неї другим, темним, неприбраним, буденним боком (І. Нечуй-Левицький). оберну́тися свої́м страшни́м бо́ком. Багатство — сила. Бідність — слабкість. Ми виховували слабкість. І вона обернулась до нас своїм страшним боком (О. Довженко). оберну́тися / оберта́тися лице́м (обли́ччям) до кого—чого. 1. Приділити кому-, чому-небудь належну увагу. Сам Петровський говорив, що до села треба обернутися .. обличчям (М. Стельмах). 2. Розпочати якусь справу, взятися за щось. — Хай вам Господь помагає де тільки лицем обернетесь... (М. Коцюбинський); // Принести користь, послужити комусь. Поки ботанічний сад (Гришка) іще здатен обернутися лицем до свого творца, годиться .. дбати про те, щоб пам’ятник ботанікові не заростав кропивою (З газети). оберну́тися / оберта́тися на (в) слух, перев. зі сл. уве́сь, все і под. Почати уважно слухати, прислуха́тися до чого-небудь. Величезна казарма солдатів вся обернулась на слух, не ворухнеться.Один тільки солдат весь час піднімає руку. Підніме і опустить (О. Довженко); В камері 49-й все обернулося в слух (І. Багряний). оберну́тися / оберта́тися на (в) ува́гу, перев. зі сл. уве́сь. Стати уважним, зосередитися на чомусь. Микола Петрович пояснив: — ..Якщо зрозумієте — буду радий. — Василь увесь обернувся на увагу (В. Владко); Спинивши дух у грудях, Гнат увесь обертався в увагу… (М. Коцюбинський). оберта́тися / оберну́тися спи́ною до кого—чого. 1. Зневажливо, зверхньо ставитися до когось, ігнорувати когось, щось; не зважати на кого-, що-небудь. — Саво! Не обертайся спиною до людей! — вслід гукнув Гура (С. Чорнобривець). 2. перен. Переставати сприяти, не допомагати кому-небудь у чомусь; відвертатися від когось, від чогось. Військове щастя обернулося спиною до німців: через Люботин проходять на захід обози, лазарети, .. комендатури покинутих міст (Д. Бедзик). огляда́тися (оберта́тися) / огля́нутися (оберну́тися) на за́дні коле́са, перев. жарт. 1. Повертатися в думках до минулого, зважати на те, що було раніше. Старші (учні), яким скоро випуск, змушені час від часу оглядатись на задні колеса (О. Гончар); — Дадуть мені перцю. Ох і дадуть! Бо в Храпчука все-таки справи кращі, ніж у мене… Отак їдеш і на задні колеса оглядаєшся… (С. Журахович); // Дивитися на себе збоку. — Ти диви на нього — от опудало! — А ти! Обернись на задні колеса! На себе глянь! (В. Нестайко). 2. Діяти обережно, обдумано, розумно; роздумувати над чим-небудь, враховувати все. (Русаловський:) Так отже я й оглядаюся на заднії колеса. Яка радість синові моєму брать тепер у голого Хоми дочку? (І. Карпенко-Карий). огляда́тися і на пере́дні й на за́дні. — ..Він оглядався і на передні й на задні, та й проґавив час (М. Грушевський). поверта́тися (оберта́тися, става́ти) / поверну́тися (оберну́тися, ста́ти) обли́ччям (лице́м) до кого—чого. Спрямовувати свою увагу на кого-, що-небудь. Тим відрадніше пам’ятати, що скрізь у світі є. .. люди, подібні Луї Арагону, що відійшов від сюрреалізму і повернувся обличчям до живого життя (М. Рильський); Сам Петровський говорив, що до села треба обернутися обличчям (М. Стельмах).... смотреть

ОБЕРТАТИСЯ

-аюся, -аєшся, недок., обернутися, обернуся, обернешся, док. 1) Повертатися в певний бік, певним боком; розташовуватися, надаючи собі певного положенн... смотреть

ОБЕРТАТИСЯ

-аюся, -аєшся, недок. , обернутися, обернуся, обернешся, док. 1》 Повертатися в певний бік, певним боком; розташовуватися, надаючи собі певного полож... смотреть

ОБЕРТАТИСЯ

несов. - обертатися, сов. - обернутися 1) оборачиваться, оборотиться разг.; обёртываться, обернуться, повёртываться, повернуться, разг. поворачиваться, поворотиться; (в направлении кого-н., чего-н.) обращаться, обратиться 2) (только несов. - о круговом движении) вращаться, вертеться, крутиться кров обертається по кровоносній системі — физл. кровь обращается по кровеносной системе 3) (о пути туда и обратно) разг. обёртываться, оборачиваться, обернуться 4) (только несов. перен. постоянно, часто бывать где-н.) разг. вращаться 5) (на кого, на що, у кого, у що) (принимать другой вид, переходить в другое состояние) превращаться, превратиться (в кого, во что), обращаться, обратиться (в кого, во что); оборачиваться, обернуться (в кого, во что, кем, чем) (преим. в сказках) обертатися на лялечку — энт. превращаться, превратиться в куколку, окукливаться, окуклиться 6) (выходить из затруднительного положения) разг. обходиться, обойтись; изворачиваться, извернуться (проявляя ловкость) 7) эк.; торг. оборачиваться, обернуться, несов. обращаться... смотреть

ОБЕРТАТИСЯ

дієсл. недокон. виду (що робити?)фін.Дієприслівникова форма: обертавшись, обертаючисьоборачиватьсяДеепричастная форма: оборачивавшись, оборачиваясь ві... смотреть

ОБЕРТАТИСЯ

повертатися, відвертатися, (у сні) перевертатися, перекидатися; (на місці) кружляти, обкручуватися; (- зброю) спрямовуватися; (- справи) розвиватися, виливатися; (- вісь) крутитися, (- кров) циркулювати; (в гурті) бувати, зн. тертися, вертітися; (- гроші) ходити, бути в обігу; (на що) перетворюватися; (на кого) перевтілюватися у; (чим) кінчатися , переростати у; (неприємністю) ІД. вилазити боком; (до кого) звертатися, вдаватися, р. ударятися; (хутко) діяти, працювати, викручуватися; (з чим) Р. поводитися, орудувати чим; дк. ОБЕРНУТИСЯ, (на що) перемінитися.... смотреть

ОБЕРТАТИСЯ

{обеирта́тиеса} -а́йуса, -а́йеіс:а, -а́йеіц:а, -а́йуц:а.

ОБЕРТАТИСЯ

абарачаццаабарочваццаабярнуццабегчыкола

ОБЕРТАТИСЯ

абарачацца абарочвацца абярнуцца бегчы кола

ОБЕРТАТИСЯ

оберта́тися дієслово недоконаного виду

ОБЕРТАТИСЯ

вращаться, обращаться

ОБЕРТАТИСЯ

ბრუნვა, ტრიალი

ОБЕРТАТИСЯ НА НУЛЬ

обращаться в нуль

T: 138 M: 15 D: 3