Смотреть что такое ОПЦІОН в других словарях:

ОПЦІОН

-у, ч. 1) Право, зафіксоване біржовою угодою, на придбання чи продаж товарів, валюти, цінних паперів за певних умов у майбутньому. 2) Умова, що вводит... смотреть

ОПЦІОН

-у, ч. 1》 Право, зафіксоване біржовою угодою, на придбання чи продаж товарів, валюти, цінних паперів за певних умов у майбутньому.2》 Умова, що вводит... смотреть

ОПЦІОН

стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого О. або на час такого придбання за рішенням сторін контракту. Перший продавець О. (емітент) несе безумовне та безвідкличне зобов'язання щодо продажу цінних паперів (товарів, коштів) на умовах укладеного опціонного контракту. Будь-який покупець О. має право відмовитися у будь-який момент від придбання таких цінних паперів (товарів, коштів). Претензії стосовно неналежного виконання або невиконання зобов'язань опціонного контракту можуть пред'являтися виключно емітенту О. О. може бути проданий без обмежень іншим особам протягом строку його дії. "Про оподаткування прибутку підприємств", Стаття 1... смотреть

ОПЦІОН

рос. опцион 1. Право вибору умов проведення певних дій, операцій комерційного, здебільшого фінансового, характеру, яке отримується за певну плату (грошову винагороду). 2. Право, яке надається одній із сторін, що домовляються, вибирати спосіб, форму, обсяг виконання взятого нею зобов'язання або навіть відмови від виконання зобов'язань при виникненні обставин, обумовлених договором. 3. Угода, яка надає одній із сторін, що укладають біржову угоду купівлі-продажу, право вибору між альтернативними умовами угоди, зокрема право купувати або продавати цінні папери у завчасно встановленому обсязі за сталою ціною протягом певного часу.... смотреть

ОПЦІОН

(англ. оption)   1. право покупця закупити додаткову кількість товару за умовами, обумовленими попереднім контрактом. 2. застереження у договорі морського перевезення (чартер) щодо права заміни одного вантажу іншим або одного порту призначення іншим. 3. мова, що включається в біржові угоди на строк, за яким одній із сторін надається право вибору між альтернативними елементами угоди. 4. право купівлі акцій за твердою (нижче ринкової) ціною, яке надається компанією своїм службовцям.... смотреть

ОПЦІОН

опціон; ч. (лат., вільний вибір) 1. Застереження в договорі морського перевезення (чартері) щодо права заміни одного вантажу іншим або одного порту призначення іншим. 2. Умова, що включається в біржові угоди на строк, за яким одній з сторін надається право вибору між альтернативними елементами угоди. 3. Контракт, що дає право (але не обов'язок) одній із сторін купити що-небудь за ціною, визначеною в день підписання угоди.... смотреть

ОПЦІОН

опціо́н [від лат. optio (optionis) – вільний вибір] 1. Застереження в договорі морського перевезення (чартері) щодо права заміни одного вантажу іншим або одного порту призначення іншим. 2. Умова, що включається в біржові угоди на строк, за яким одній з сторін надається право вибору між альтернативними елементами угоди.... смотреть

ОПЦІОН

eng : option deu : Option m стандартний документ, який закріплює право (але не зобов’язання) його власника на придбання від емітента опціона (опціон на купівлю) чи на продаж емітенту (опціон на продаж) у термін, визначений у ньому, зазначену кількість базового активу за фіксованою при укладанні ціною (ціною виконання).... смотреть

ОПЦІОН

стандартний документ, укладений як контракт, який закріплює право (але не зобов’язання) його власника на придбання від емітента опціону (опціону на купівлю) чи на продаж емітенту (опціону на продаж) у термін, визначений у ньому, зазначену в ньому кількість базового активу за зафіксованою при укладанні ціною.... смотреть

ОПЦІОН

ім [фін] option • відмовлятися від ~у to opt out • валютний ~ option of exchange • подвійний ~ double option; put and call

ОПЦІОН

опціо́н іменник чоловічого роду вільний вибір умов угоди; право купівлі акцій за твердою ціною

ОПЦІОН CALL

контракт, за якого покупець опціону має право купити базовий актив за фіксованою ціною протягом певного періоду на прийнятних для нього умовах або від нього відмовитися.... смотреть

ОПЦІОН PUT

контракт, за якого покупець може продати за даною фіксованою ціною базовий актив на прийнятних для нього умовах або відмовитись від нього. Продавець зобов’язаний виконати опціон при будь-яких, навіть неприйнятних для нього умовах, якщо цього бажатиме покупець опціону.... смотреть

ОПЦІОН АКЦІЙ

(англ. stock option)   контракт між двома інвесторами, один з яких одержує право купувати акцію від іншого або продавати її за наперед обумовленими цінами в будь-який час протягом обумовленого періоду.... смотреть

ОПЦІОН АМЕРИКАНСЬКИЙ

опціон, який може бути використаний у будь-який час протягом дії контракту; опціон може бути продано іншим особам.

ОПЦІОН АМЕРИКАНСЬКИЙ

рос. опцион американский опціон, реалізація якого може бути здійснена у будь-який час до закінчення строку.

ОПЦІОН АМЕРИКАНСЬКОГО ТИПУ

American-style option.

ОПЦІОН БЕЗ ГРОШЕЙ

рос. опцион без денег опціон, що не має самостійної цінності.

ОПЦІОН БЕЗ ПОКРИТТЯ

рос. опцион без покрытия опціон "голий", продавець якого незахищений на випадок використання покупцем свого права не на користь продавця, тобто опціон, незахищений паралельною протилежною угодою.... смотреть

ОПЦІОН БІРЖОВИЙ

рос. опцион биржевой біржова валютна операція, за якої надається право члену (учаснику) біржової угоди здійснювати продаж цінних паперів в обумовленій угодою кількості і за визначеною ціною протягом певного часу. За придбання такого права згідно з контрактом сплачується певний процент, який називається премією.... смотреть

ОПЦІОН ВАЛЮТНИЙ

рос. опцион валютный Див. Валютний опціон.

ОПЦІОН ВАНТАЖНИЙ

рос. опцион грузовой опціон, що дає право фрахтівнику судна вибирати наданий до перевезення вантаж із числа вантажів, зазначених у чартері.

ОПЦІОН ГЕНЕРАЛЬНИЙ

рос. опцион генеральный Див. Генеральний опціон.

ОПЦІОН ГОЛИЙ

рос. опцион голый Див. Опціон без покриття.

ОПЦІОН ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

рос. опцион европейский опціон, який надає право реалізації тільки в момент закінчення строку його дії.

ОПЦІОН ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИПУ

European-style option.

ОПЦІОН ЗА БІРЖОВИМИ ІНДЕКСАМИ

stock index option.

ОПЦІОН ЗА Ф'ЮЧЕРСНИМИ КОНТРАКТАМИ

futures option.

ОПЦІОН ЗА Ф'ЮЧЕРСНИМИ КОНТРАКТАМИ НА БІРЖОВІ ІНДЕКСИ

stock index futures option.

ОПЦІОН ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ

опціон, який може бути використано лише в момент настання кінцевого терміну контракту і може бути продано іншим особам протягом дії контракту.

ОПЦІОН ЗВИЧАЙНИЙ

рос. опцион обычный контракт, укладений двома учасниками стосовно опціону без визначення його ціни і дати закінчення його строку.

ОПЦІОН КОЛ

call option; call agreement.

T: 67 M: 15 D: 3