Смотреть что такое ІНШІ в других словарях:

ІНШІ

займ.-імен.другиевід слова: інший займ.-прикм.1. який вiдрiзняється вiд названого, даного; не цей, не той, другий2. (мн.) усi, крiм названого; решта3.

ІНШІ ВИТРАТИ

рос. другие расходы витрати, котрі поряд з основними (матеріали, енергетичні засоби, заробітна плата, амортизаційні відрахування та ін.) також впливаю

ІНШІ ЛІКВІДНІ ЗАСОБИ

(стаття у фінансовій звітності) cash equivalents.

ІНШІ ПАСИВИ

other liabilities.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

(розділ договору) miscellaneous provisions.

ІНШІ ЧАСИ – ІНШІ ПІСНІ

Цей вислів (який зустрічається в дещо відмінній формі ще у французького поета і теоретика літератури Н. Буало в його поемі "Поетичне мистецтво", 1674)

T: 137 M: 4 D: 3